Marchou unha mostra de que, a maior talento, maior discrección. Un tipo elegante.