O mes que vén edítase en español unha nova biografía definitiva de Shakespeare. Escribíronse un cento de biografías definitivas do dramaturgo dende que Nicholas Rowe presentou a primeira en 1709. Malia esa obra cedeira, o subxénero biográfico que podemos considerar as biografías de Shakespeare acadou o seu pulo a metade do século XIX e se mantén ata o de agora. Desta volta, vaise poder ler en castelán unha biografía máis ou menos definitiva, porque foi Peter Ackroyd quen realizou a xeira.

(Este fragmento pertence a un artigo publicado en El Progreso que segue en Comentarios)