Un escritor emigrado estivo nun tris de cambiar de casa, recapacitou e fica na de sempre. O promotor inmobilario que fixera a oferta anda rondando a outro e el xa foi ver o piso. Seica non lle desgustou.