Permítanme convidalos, nunca ben prezados clientes, a que escollan o slogan para O Globo de Shakespeare:

1. O Globo de SKP, a primeira novela galega con galleta de seu.

2. O Globo de SKP, a novela máis almodovariana de Jaureguizar

3. O Globo de SKP, a novela que Caneiro negará que gozou