Neste páis a xente escribe para que a queiran, para comunicarse co cosmos, para buscar a verdade interior, para ligar, para salvar unha tribo da Amazonía, para realizarse como persoa, para explicarse o mundo, para liberarse das fantasmas, para cumplir un destino, para aforrar en psiquiatra, para recuperar vellas palabras,... Eu, que carezo dese calado, debo de ser o único que escribe para que lle lean os libros.