"Neste libro falo de dominación, sometemento,... dese xeito que temos de amoldarnos os uns aos outros".