Como todo bocapodre que se precie, teño un dentista arxentino. A noite pasada, en soños, convidoume a churrasco.