Dolores Martínez Torres entendeu impecablemente a miña intención n'O Globo de Shakespeare. A crítica literaria acerta escribindo a respecto desta novela que "a través da ironía e da parodia, a obra indaga nas relacións perversas de amor, intriga e segredos entre un reducido grupo de individuos destinados a pagar prezos demasiado altos no seu empeño en axeitar a realidade aos seus soños, ben tratando de manipulala ou ben con ánimo de inhibirse dela".