Manuel Rivas gaña o Fernández del Riego de xornalismo con 'A mesa cósmica de Ramón Piñeiro e o Hal de Kubrik'