Os promotores dos Premios Arcebispo San Clemente deron a coñecer os finalistas. En galego están López Silva, Lourenzo e Canal; estes dúas últimas escollas dan idea da calidade do Premios Xerais 2008.