Soñei o nome do novo conselleiro de Educación e Cultura.