Roberto Varela será conselleiro de Cultura. Non o coñezo. Experiencia exterior ten unha chea. Hai satisfacción entre os ciberculturetas. Do que si que sei é dun ex compañeiro de pensión en Santiago. Daquela, hai 23 anos, era un bo tipo e moi sensato. Perdínlle a pista e agora volvo miralo no Fotostation. É curioso o salto xeracional do país en catro anos: do sesentismo conselleiril fraguista, ao cincuentenismo touriñés ao corentismo feijooniano.