Nunca miro o televisor, pero levo noites trasnoitando para facer zapping. Non podo crer que Gloria Lago non saia en defensa dos tres traballadores de Burela os que se impide usar o galego. A ver se vai ser certo iso que din de que Galicia Bilingüe é partidario do monolingüísmo en español dos tempos de Sarmiento (de Martín, non de María). Sigo agardando, pero agora ao xeito de Samuel.