O agradecemento chega tarde porque o programa leva un tempo na grella; pero quero agradecer a Henrique Ribadulla Corcón que poña a un programa seu o nome dunha novela miña, como xa fixera cunha obra de teatro