A cousa semella pintar ben en Vigo: escoitei onte que A Panificadora vai escapar á barbarie, que o Nouvel podería ir para diante malia Porro e agora descubro a proposta de Moneo para o Campo de Granada. Estas tres iniciativas abrirán unha nova xeira para unha cidade de urbanismo incómodo e que padeceu a vaicheboa desenvolvista.