Poderemos achegarnos a el no coffee break? É mister Pawley unha persoa accesible? Parecer, parece afable.