Ando na procura dun listado de empresas ás que lles amole a miña lingua; eu non quero amolalas consumindo os seus produtos nin usando os seus servizos.