Xurxo Borrazás, en Galicia Hoxe: "Acabo de ler que un escritor sen blog é un ente caduco, unha rémora de outro século, que un escritor sen blog "está coxo das súas pernas." Ese son eu".