Chesterton boutadeou aquilo de "o nacionalismo cúrase viaxando", que os españois adoitan atribuír a Pío Baroja. Habería que analizar a frase no seu contexto, pero pensada hoxendía é unha parvada. Enganábase Chesterton porque agora comprobamos é que o abandono do nacionalismo para roldar o poder dá moitas oportunidades de viaxe. Alfredo Conde abandonou o galeguismo e foi premiado cun debate sobre novela española en Beijing e agora vai para Frankfurt, Caneiro renegou do nacionalismo non chegou máis que a Madrid, pero non tardaremos en velo nos máis lonxanos destinos porque O Equilibrista camiña habelenciosamente sobre a liña editorial que lle trazaron.