Andrés Goteira gaña o Curtas na Rede con medios escasos e unha idea sinxela e narrada coa contención precisa: O paquete.