O editorialista Xosé Carlos Caneiro contesta a dúas críticas a través de mensaxes que lle atribúe 'Luca', quen copia de Brétemas, e reproduce no escenario aberto do Cabaret Voltaire.  Caneiro asegúralle a 'Fran' que "non recibo subvencións para organizar eventos, como outros, nin doutra clase" e pregúntase "¿podería vostede explicitar por que son un estómago agradecido? ¿Agradecido a quen? A miña independencia, tamén a miña soidade, fanme obxecto de imprecacións como a súa, francamente mal intencionada". A segunda contestación é a unha afirmación de Bragado, daquela deféndese aseverando que "percibo con abraio a cualificación que profesas sobre o meu tránsito cara á 'extrema dereita', nada menos. Non é propia da consideración en que teño o teu intelecto. Resulta que opinar libremente, como fixen durante toda a miña vida, incluso en tempos máis escuros que este que moramos, obtén pola túa parte unha excluínte categorización política".