[Roberto Varela asegurou que, de cara ao futuro, os "tres alicerces básicos" do libro galego deberán basearse na "calidade, coherencia e orixinalidade"; a excelencia empresarial; e unha "forte e ben pensada política de promoción". Con iso, indicou, lograrase un "marco estable e de futuro para as industrias editoriais" e buscaranse lectores para "achegar estabilidade ao sector". "Creo firmemente no potencial galego de creación literaria, pero necesita unha maior promoción", indicou Varela, que se marcou o obxectivo de superar a media estatal en índice de lectura. Paralelamente, e xunto ao "fomento do galego", o conselleiro apostou por unha liña de traducións de obras galegas a outros idiomas, sobre todo o inglés, ante a "escaseza" de obras nesta situación.] Xornal