[Mejor Autor Teatral en Gallego: Ánxeles Cuña Bóveda por Dame Veleno, Eu Tamén Soñar

Finalistas: Jorge Rey por Frida, Roberto Salgueiro por Valentino Rufini e âkil Pillabán de viaxe a Milán (e van sen un can) y Cándido Pazó por A piragua.] El País