Artigo conxunto de sesenta columnistas cataláns: [Mentres que outras democracias do mundo desenvolvido se esforzan en resolver a súa convivencia multinacional a través do recoñecemento constitucional do seu pluralismo nacional interno e de varios modelos federais de autogoberno e de goberno compartido, España corre o serio perigo de querer pechar xudicialmente un contencioso que só se pode abordar, xestionar e resolver en termos políticos e con vocación de futuro. Coa anunciada sentenza dun Tribunal Constitucional caduco, dividido, deslexitimado e internacionalmente desprestixiado, é evidente que España se atopa ás portas dun episodio de estrita involución política e autonómica, co perigo que supón a negación das aspiracións de recoñecemento e de autogoberno nacional dos cataláns.]