Vieiros: [O xornalista Manuel Darriba (Sarria, 1973) é o gañador do XV premio de poesía Miguel González Garcés, que convoca a Deputación da Coruña. O galardón, de carácter bianual, ten unha dotación de 6.500 euros en metálico e leva aparellada a publicación da obra. O xurado, composto polo propio presidente do organismo provincial, Salvador Fernández Moreda; a deputada Caridade González Cerviño; Xavier Seoane; Manuel Álvarez Torneiro; Xosé María Álvarez Cáccamo; Xavier Lama; Ánxeles Pena; e Henrique Rabuñal apoiou unanimemente a obra de Darriba, que leva por título Os indios deixaron os verdes prados. De entre as 78 obras a concurso, o xurado decantouse pola de Darriba baseándose "na súa orixinalidade, a súa tensión dramática, e polo xeito de artellar o mundo do cotián con imaxes visionarias”. O tribunal tamén gabou a “madurez e forza expresiva” duns “poemas breves e concisos, de elevada concentración".]