Caneiro cruza o Limes na Voz: ["A literatura posúe valores ecuánimes e incorruptibles, mensurables por calquera perito na materia. Como supoño que os sabios da Academia coñecen tales parámetros, resístome a considerar como acertada a elección do autor do 2011.]