O goberno trentino da Comunidade Valenciá acordou xerar unha exposición individualizada de monstros. As mulleres que, solventando o seu inferno endóxeno, se atrevan a abortar, van enfrontar unhas visións do Inferno á moda de Dante. Xa postos a premer nos terrores das rapazas aterrorizadas, poderían proxectar vídeos de Marilyn Manson; cando menos teñen unha estética teatral coidada. A maiores, recoméndolles ler máis abaixo na lista dos mandamentos que revisaron para tomar esta decisión, porque hai que ordea: Non corruptelarás.