Ás veces presumimos que o matrimonio ten un efecto de ósmose: que se unha azafata casa cun intelectual sólido, vai estar á súa altura. Mesmo pensamos que talento poderoso nuna materia; a literatura, poñamos por caso, serve para todos, que un Premio Nobel de Literatura pode ser un xestor eficaz. Xuntemos os supostos e pensemos que unha azafata casada cun Premio Nobel de Literatura vai ter a capacidade precisa para xestionar unha fundación. Os perxudicados de tanta presunción foron os de Padrón.