Escoller os primeiros lectores para un orixinal non é doado. Trátase de que saiban de literatura e de que sexan tan amigos teus que van expresar o que pensan do teu texto dun xeito construtivo, non para amagarche o café da mediatarde. No caso do meu útlimo manuscrito, a cuestión revírase porque van ser os primeiros lectores da GNG (Gran Novela Galega). Por suposto, non teño a soberbia de afrimar que é a GNG baseándome na súa calidade (algo cuestionable sempre), nin na súa perdurabilidade (a min non me interesan os prazos longos: cando finen estarei morto), senón que afirmo que é a Gran Novela Galega porque fala deste tempo e deste país. Eu seleccionei a dous amigos expertos en novela, agora soamente me queda agardar a que remate o seu silencio lector.