A editora e escritora  Julieta Lionetti asegura que hai un xornal sueco pedindo opinións sobre héroes e tumbas a senadores da literatura de Arxentina. Talvez ás présas deste merecido Nóbel estean xustificadas porque o escritor achégase á fondo do túnel.