Galicia Hoxe: [El Pati­to Editorial acaba de editar en galego -cunha tradución de Isabel Soto- a obra Lóbrego Romance, Pálida Pantasma, de Jack Mircala, nome ar­tístico-literario de Fernan­do Gómez Díaz, gañador do Premio Lazarillo de ilustra­ción do 2000. Este título inicia a colección O baúl das sombras de Jack Mircala, que inclúe obras, aínda non traduci­das ao galego, deste artista plástico que tomou o nome do protagonista do filme Pesadelo antes de Nadal e da vampira Carmilla, per­sonaxe principal dun rela­to homónimo do escritor irlandés Joseph Thomas Sheridan Le Fanu. Son dúas as partes nas que esta obra se estrutura: Contos do Castelo de Malva­dia e Verlián e o talismán extraviado, ambas situadas nun estraño e afastado lu­gar, Malvadia, e nun tempo remoto.]