JAVIER GODÓ provócame gañas de emigrar a un país que se toma serio a si propio: [La Vanguardia’ reflecteix, amb la nova oferta, la plural i tranquil·la normalitat lingüística de Catalunya, fet que ens recorda que el nostre centenari rotatiu va néixer precisament quan la Renaixença cultural, econòmica i política catalana començava a donar els primers fruits. D'altra banda, som plenament conscients que l'aposta eixampla de manera important la presència de la llengua catalana als quioscos i a la xarxa, extrem que serveix per incentivar, encara més, la voluntat d'elaborar un producte excel·lent en tots els sentits, sempre amb l'ambició de centralitat que ens defineix i que ens vincula a les preocupacions i interessos més importants de la ciutadania. Dues llengües i un mateix estil assentat en criteris de responsabilitat i fiabilitat. Perquè els fets de la realitat arribin relatats sense distorsions ni adulteracions, com espera el nostre públic. Dues llengües i una única mirada.]