María Xosé Bravo sintetizou nunha frase todos os sentimentos que afloraban entre os asistentes a Vento Lois: “Non nos reúne un heroe local dalgunha batalla, senón un poeta. Iso nos honra”.