Recupero Ás carreiras polas cadeiras, un artigo que escribín o pasado 7 de marzo sobre a necesidade de que medre o número de académicas pola actualidade do asunto:

[Sería un paso adiante que tres mulleres -hai ruxe ruxe coa propia Aleixandre, Dolores Vilavedra e María Xosé Queizán- ocupasen as tres prazas libres na casa Pardo Bazán. Será inevitable que os sectores máis adormentados polas feromonas macho conclúan que é unha cuestión de xénero, pero nese xogo de corredores dando voltas a un grupo menor de cadeiras hai consideracións que nada teñen que ver coa valía profesional ou artística dos candidatos, evidente nas tres propostas. Aínda ingresando dunha tacada, sumarían sete membras fronte a 23 membros, unha desproporción atendendo á importancia das investigadoras e as escritoras na nosa cultura.]