A Academia Galega do Audiovisual ten que reconsiderar a promoción dos Mestre Mateo. Todos os premios ou declaracións que interesan que sexan tratados nos medios impresos co espazo e as características que merecen adoitan ser comunicados por parte dos organizadores nunha nota embargada, é dicir, nunha información que se envía co compromiso de que será xestionada para que apareza ao día seguinte nos xornais e que non se vai filtrar. Esa comunicación facilita que os redactores poidan exercer o seu labor co tempo e a dedicación precisos. A maiores, posibilita que se trate máis folgadamente esa información. Onte tiven que seguir a entrega de premios a través de @jairoiglesias e escribir a contrapé porque non se remitiu aos periódicos unha nota embargada. Xa sei que fago cousas estrafalarias e desacougantes para conseguir a información, pero este mes tocáronme poucas coma esa.