De Luns a Venres publica hoxe un inquérito sobre o xeito displicente que ten a Real Academia Galega de ignorar que haxa un número de mulleres representativo no seu pleno. O xornal comenta que se puxo "en contacto con varias figuras das nosas letras: académicos e non académicos, homes e mulleres de varias xeracións... e o silencio, por precaución, medo ou respecto, foi a resposta da maioría". A verdade, este país non deixa de sorprenderme. Non sei que me parece peor: se a precaución, o medo ou respecto. Disque esquecemos que é unha institución que financiamos todos e sobre a que debemos opinar para evitar que volva sernos algo alleo como aconteceu ata Del Riego lle virou o rumbo.