1- Documéntate. Le todo sobre o personaxe en internet e chama a persoas que o coñezan. Busca algunha curiosidade ou extravagancia.

2. Elabora un guión con cinco ou seis temas que vas propoñer ao entrevistado. Non formules ninguna cuestión aparte porque rebentarás a coherencia da entrevista.

3.- Cando entres en contacto co personaxe, comeza por establecer as normas (tempo e temas). Avisa de que publicarás soamente o que el consinta, pero que todo o que che conte será susceptible de ser publicado. A confianza é a metade do éxito da entrevista.

4.- Durante toda a entrevista serás o oposto do personaxe: amable, comprensivo, condescente, pero contrario. O protagonista é el. Non vas expresar outras ideas, gustos ou apetencias que todos aqueles que non ten. Non se trata de que trascenda a túa personalidade ou ideario; ao contrario, ti non existes. Debes levar a contraria ao personaxe coa fin de provocar que el deba explicarse mellor e de amosar as súas contradicións, a materia que nos fai humanos.

5.- Formula as preguntas do xeito máis sinxelo posible. Volve facelo se percibes que o entrevistado non che entendeu. Repito: non es o protagonista.

6.-A entrevista comeza sempre polas preguntas-lixo. Son esas cuestións que se lle fan sempre e que está afeito a contestar sin reflexionar demasiado. Serven para relaxar o personaxe, e, no caso de que che falte texto, para encher. Nese suposto, deberás publicalas contra o remate e unicamente cunha función de cantidade. Non as desbotes sen revisalas porque ás veces atoparás sorpresas.

7.- Nunca uses cuestionario escrito previamente. As entrevistas quedan ríxidas, carentes de ritmo. Négate sempre a enviar un cuestionario por e-mail. É unha falta de respecto cara ao teu traballo: non garante que vaia contestar o entrevistado en persoa, négache a posibilidad de repreguntar e distorsiona a imaxe real do personaxe.

 8. Prepara soamente unha pregunta, todo o que tes que facer a continuación é escoitar. As respostas son o material para que elabores novas preguntas sempre cun ollo no teu guión temático.

9. Deixa as cuestións incómodas para o final. Se vas indispoñer contra ti ao entrevistado, mellor cando esteades rematando.

10. Busca o titular. Enuncia o que queres que che contesten e pide que che dean unha resposta afirmativa ou negativa.

11.Non consintas que che respondan algo distinto do que preguntaches nin que che repitan de memoria unha lección redactada por un xefe de prensa. Protesta se é preciso.

12. A entrevista debe durar medio hora como máximo. A partir dese tempo, tanto ti coma o entrevistado, perderedes a concentración.

13. Se ves que o ritmo está decaendo, pregunta pola curiosidade ou extravagancia que buscaras. Servirá para que o personaxe recupere a concentración e mesmo para que teñas un titular.

 

+1. Advirte ao entrevistado de que vas ordear por temas as súas respostas sen cambiar nada. O lector non ten culpa das digresións nin do xeito no que guíes o cuestionario.

+2. Busca o titular máis rechamante. Trátase de que o lector pare na túa entrevista. Para informar strictu senso están os destacados.