Ted_Bobby_at_the_ZooOs fracasos que aguilloan con maior punzamento no corazón son os domésticos. Dende hai década e media veño participando en campañas de animación á lectura. Hai anos aplico cos meus cativos os consellos dos educadores (ter libros para nenos na casa, falarlles deles, poñerllos ao alcance,...) cos resultados dunha lectora compulsiva e un lector pragmático. A nena é lectora compulsiva porque pode botar horas concentrada, sempre que sexan horas adscritas ao mesmo e concreto día no que lle merco o libro que escolle. O rapaz é un lector práctico porque, ao cinco anos, intepreta sen dubidar as instrucións que debe seguir para avanzar nos xogos da DS. O pequeno explicoume onte que "eu non son de ler, con ler o que escribe a profesora na pizarra ben me chega".


Photo: Ted Bobby at the zoo. The Kennedy family album