BANK

O SÁBADO MIREI en Telemadrid un documental sobre Os Pelayos. A reportaxe estaba marcada pola estética ferinte dos casinos ‘on line’ e ‘off line’. Seica eses señores desenvolveron unha técnica estatística para forzar o azar. En calquera país luterano, ese enxeño e ese esforzo irían dedicados a montar unha fábrica; nos sur católico de Europa, o empeño vai en dereitura a reconducir o porvir nun enriquecemento innmediato. Houbo outros ‘pelayos’ que asaltaron Neguri, o elegantísimo casino no que reside a burguesía bilbaína, arrepiñando o elemento financieiro das estirpes vascas para poñelo nas mans dun emigrante retornado a Chantada. A operación, prendida por Felipe González e rematada por Aznar, sumou tanto acerto que tratou repetirse nun estravagante intento de utilizar unha caixa de aforros madrileña en problemas para dominar unha caixa catalá mediante unha presunta fusión co válido Rato no papel de soldador. No fondo, este intento de suprimir todo poder financeiro alén a M40, é outra expresión da arela de reconcentrar o poder que teñen as elites do colexio de El Pilar. Alá foron os fondos vascos e os galegos xa están asumindo que os empuxan a renderse. Os cataláns evitaron que lles fisexen saltar a banca. Mesmo, previdos polo acontecido en Bilbao, fabrican o a súa propia ruleta sabedores das habilidades dos Pelayos. Madrid non ha quedar sen poder financieiro. Pagaremos a escote.

Photo: Bank, Rhyolite (Nevada, 1970). Causes and Spirits © William Carter