Robert Lebeck

 

O corpo é unha estrutura dotada de lóxica interna, pero carente de lóxica abstracta. Os homes temos que usar unha man para erguer un tubo de carne aburatado para expulsar os líquidos de refugallo. As mulleres deben agacharse nunha submisión imposta pola natureza, pero que reviste máis dignidade polo que require de reserva e discrección. Toda a nosa existencia está marcada por buratos: o materno, que nos expulsa ao mundo cun primitivismo que sorprende nunha paisaxe de sofisticación tecnololóxica, e o funerario, que nos soterra mansos e derrotados.

Photo: Robert Lebeck