OTTO

A cultura e a cidade son realidades que se precisan. A cultura é intrínseca á persoa como único banzo que pode subir para superar a súa banalidade animalesca. Cústame comprender por que os actos culturais mais importantes deste país se desenvolven nun espazo deshabitado.

Photo: Olaf Heine