Hiltrud Lechmann é unha bolseira que a Consellaría de Cultura envía para que ordee e clasifique o arquivo que os Pérez-Barnes teñen no pazo. Será a descubridora do orixinal coa primeira versión do Hamlet, o Ur Hamlet que prende a acción da novela. Malia ser unha cabeza tan ordeada e racional como o traballo que desenvolve, Hiltrud viste de negro e violeta, cunha estética gótica.