O máis importante dramaturgo británico da segunda metade do século XX finou. Con el, pérdese moita implicación política na escea.