Filipe Díez, en Enredando: [Tendo en conta que, hai agora pouco máis dun ano, os once escritores galegos gañadores dos Premios Nacionales de Literatura asinaban un escrito esixindo a demisión do Conselleiro de Cultura e Turismo significa a clamorosa soedade de Agustín Fernández Paz e de Pancho Pillado que a maioría do mundo cultural galego decidiu deixar de dar a batalla contra a política cultural da Xunta? Debe interpretarse a actitude da AEG e da AELG como un paso máis nese sentido? Nun contexto de crise e de dependencia do mundo cultural a respecto das (minguadas e minguantes) axudas e subvencións, pódense esixir posturas de enfrontamento explícito fronte ao poder público?]