Eu non teño de cotío a oportunidade de falar vagariño coa conselleira de Cultura. Mesmo, nunca tivera a oportunidade e desconfio de volvela ter. Así que aproveitei para comentarlle o erro que me parecía regalar un libro con relatos escritos pola Santa Compaña no partido da selección nacional de hoxe, o horrísonos que se me fan os anuncios televisivos para fomentar a lectura, a necesidade de establecer un control sobre as contratacións de escritores para actos, o inaprazabre de dignificar esteticamente as feiras do libro, o interesante de promover unha concentración editorial para evitar a dispersión actual e favorecer unha industria sólida,... aínda quedoume no esquecemento situala no exemplo da Ireland Litetature Exchange, a oficina cunha persoa, un ordenador e un teléfono que promove as traducións irlandesas (en inglés e gaélico) e que logra exportar uns corenta títulos ao ano. O caso é que Ánxela Bugallo sorprendeume porque cometeu a extravagancia nun político de escoitar nun discreto silenzo e de contestar, ao cabo, tema por tema. Sobre as súas respostas, perdoen a miña educación de colexio de monxas do Sagrado Corazón de Xesús, manterei un discreto silenzo.