Reproduzo a contestación dos editores ás informacións da Voz:

"Diante das informacións aparecidas nestes días nas páxinas dalgún medio de comunicación arredor do tema dos dereitos de autor, ou mellor, do impago dos dereitos de autor por parte dalgunha editorial, e do debate que se está a producir, parécenos obrigado facer, dende a Asociación Galega de Editores (AGE), algunhas puntualizacións:

-O pago dos dereitos de autor e a transparencia na liquidación dos mesmos é un dereito incuestionable.

-Esta obriga vén recollida no contrato de edición, de esixencia legal (texto refundido da Lei de Propiedade Intelectual. Real Decreto Lexislativo 1/1996, de 12 de abril)

-A Consellería de Cultura esixe, dende hai moitos anos, a presentación deses contratos así como de certificados de tiraxe para calquera tipo de compra ou axuda á produción editorial.

-Os autores (escritores, tradutores e ilustradores) deben esixir, mesmo pola vía legal, que se respecten as condicións pactadas nos contratos asinados.

-A AGE promove entre os seus asociados –neste momento 35 empresas editoriais- a profesionalización do sector, recomendando sistematicamente o desenvolvemento de boas prácticas editoriais.

Dito isto, é evidente que poden xurdir problemas, malestar e, vistas as declaracións, casos de incumprimento na liquidación dos dereitos de autor, pero é absolutamente inxusto e irresponsable danar indiscriminadamente a imaxe de todo o sector editorial galego. Un sector editorial que teima por profesionalizarse, darse a coñecer e saír ao exterior. Un sector que teima por medrar e consolidarse, aínda tendo que bater contra certo descoñecemento e contra algunha incomprensión que non nos vai arredar do noso camiño: editar en Galicia, dando soporte á normalización lingüística, facendo país e difundindo a lingua e cultura de noso".

Érase unha vez que eu (Jaureguizar) participei nun xantar cunha editora e que ela nos describiu as reformas que ía acometer nunha casa grande na vila na que estábamos. Eu moqueime ela porque me debía catro anos de dereitos de autor. Ao día seguinte denunciei o contrato coa súa empresa e ela non tardou unha semana en enviarme o que me adebedaba. ¿Sería que o pago dos dereitos non lle representaban tanto como pensara durante os catro anos anteriores? ¿Deulle un subidón de ética para cumprir o seu compromiso legal? ¿Ou que as reformas animan moito?

Non xeralicemos é moi inxusto; Xerais paga, Galaxia paga, Sotelo Blanco (na nova etapa) paga e outras moitas que o fan. Hainas tamén que non cumpren: ¿temos que publicar os nomes?