Nacho ten curiosidade por saber en que traballo. Ando fedellando nun macroproxecto narrativo que pode roldar ás seiscentas páxinas e que será a miña ocupación central ata primeiros do 2010. Non contarei máis a respecto del porque aínda non hai papeis asinados e debo un respecto á outra parte contratante. Tamén fuchico na Historia recente da música en Lugo para un volume colectivo de divulgación e mais preparo o limiar coa fin de introducir unha tradución para o galego ben suxestiva. A maiores trato de rematar unha novela destinada a adultos. Redacto o quinto borrador en tempos mortos e sigo comprobando que require varios fervores máis.