O convidado desta noite vén de lonxe, mais me gustaría compartir con vostedes, prezado público, o seu inmenso talento compositivo. Prometeu un bis. Aviso de que lle hei pedir esta xenialidade, que tan acertadamente versionaron os Stray Cats rebaixada de tempo.