En canto tire a literatura das novelas, este rapaz vai dar libro ben interesantes. É moi orixinal.