As editoriais españolas teñen o feo costume de vendernos as presentacións de autores galegos en Santiago e de solicitarnos compromisos para logo meternos na véspera flamantes presentacións en Madrid que anulan as de Compostela. Pasou a semana pasada con Marta Rivera de la Cruz e hoxe con Manuel Rivas. Pensan que os medios van deixar pasar a información da primeira para atender á segunda?